SLOHY & STYLY II: Gotika

05.09.2021

Přestože vznikla gotika ve 2. polovině 12. století ve Francii, je její název, který vznikl až později během renesance, odvozen od germánských Gótů, kterým se mylně připisovaly zásluhy za její vznik. Tento styl dominoval v Evropě až do 16. století. 

Pro gotiku je typická vertikalita, která je symbolem ideologie tohoto období - snahu o přiblížení se Bohu, křížová klenba a lomený oblouk, který snesl mnohem větší tlak, vnitřní a vnější opěrný systém, který umožnil odhmotnění vnitřního prostoru a ozdobné prvky jako fiály, kraby, květiny, chrliče. 

V gotice, na rozdíl od období románského slohu,  již začínají být známá i jména architektů jednotlivých budov (např. Matyáš z Arrasu, Petr Parléř, Benedikt Rejt či Matěj Rejsek aj.). 

Gotika se dělí na ranou (poslední třetina 13. století - začátek 14. století), která je ještě míšena se stylem románským, vrcholnou, která je ovlivněna francouzskou gotikou a pozdní (druhá polovina 14. století - první třetina 16. století), kdy stavby začínají být štíhlejší, vznešenější a odvážnější. 

Mezi významné gotické památky na území České republiky patří hrady Špilberk, Zvíkov, Buchlov, Kost, Kašperk či Karlštejn, Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře (UNESCO) aj. V Praze se pak jedná o Anežský klášter, Betlémskou kapli, Staroměstskou radnici aj.

Krásnou ukázkou spojení pozdní gotiky s prvky nastupující renesance je Vladislavský sál na Pražském hradě. A o renesanci si povíme zase příště...