70 let pražské architektury 

cyklus 5 přednášek

Pojďme se společně vypravit na úžasnou cestu za pražskou architekturou od konce 2. světové války až po dnešek, a možná i zítřek. Po jednotlivých dekádách si postupně představíme fenomény, které formovaly architekturu Československa a zanechaly nesmazatelné stopy v kulturních dějinách obou národů.

Každá z přednášek vám osvětlí filozofii jednotlivých uměleckých směrů a také hlavní myšlenky, se kterými tehdejší významní architekti tvořili svá díla. Nebude chybět ani zasazení do historického kontextu, díky kterému lépe pochopíte dobu, ve které byly stavby budovány. Následně vám budou představeny nejvýznamnější budovy, které vznikaly ve stejné době za našimi hranicemi. To vše proto,  abyste získali celistvý obraz o dobové architektuře.

V 2. části přednášky se pak budeme soustředit na ikonická díla, která formovala ráz dnešní Prahy. Zjistíme, jak často byla cesta k jejich vzniku plná překážek a kolik úsilí bylo potřeba vynaložit k tomu, aby se Praha z provinčního města 19. století stala metropolí oplývající moderní architekturou.

Praktické informace:

Termín přednášek: každé 2. úterý v měsíci od 19:00 (13. 9. / 11. 10. / 8. 11. / 13. 12. 2022 / 10. 1. 2023)

Místo setkání: Kulturní suterén (Jugoslávských partyzánů 26)

Délka: ± 2 hodiny

Cena: 250 Kč za jednotlivou přednášku nebo zvýhodněné vstupné 1.000 Kč při zakoupení celého cyklu (5 přednášek)

Lektorka: Hanka 

Maximální počet účastníků: 25 osob