SLOHY & STYLY: Secese

27.08.2021

Tento umělecký styl má mnoho odlišných jmen - Art nouveau (ve frankofonních a anglofonních zemích), Jugendstil (v Německu) nebo v Rakousku užívaný název Sezession (z latinského secessio, což znamená odštěpení), který se počeštil na secesi.

Důvodem k tomuto názvu byl fakt, že se během 90. let 19. století v Berlíně, Mnichově a ve Vídni, oddělily od konzervativních akademií umělecké spolky (zejména mladých umělců). Bylo to v době, kdy se do všech oblastí života začal dostávat průmyslový brak a tito umělci cítili potřebu nějak reagovat na jeho ošklivost a obyčejnost. 

Secese se tedy začala dovolávat návratu k řemeslné výrobě. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o poslední mezinárodní umělecký sloh, který byl aplikován univerzálně ve všech aspektech moderního života na konci 19. a začátkem 20. století (např. v módě, architektuře, sochařství a malbě, ale také v užitém umění, či literatuře). Mezi hlavní znaky tohoto slohu patří ornamentálnost, záliba v neobvyklých barvách a využíváním rozmanitých materiálů. Secesní ornament je vláčný a vyjadřuje jedinečnou kvalitu jejího cítění, které se snaží vyvarovat se citovým výkyvům a intenzivnímu vypětí vůle a inklinuje k vyrovnané náladovosti. Linie, kterou secese používá je plynule se vlnící křivka, jež má vyvolat u pozorovatele dojem lehkého pohybu v ploše a její monotónnost je vyrovnána barevností. Art nouveau volí nezvyklé barevné odstíny a váže je podle zásady harmonie a kontrastu. Hlavním znakem je stylizace, ve které se secese obrací přímo k přírodním tvarům (např. listy a květy, nebo lidské a zvířecí tělo). Mezi české významné architekty tohoto období patří Antonín Balšánek a Osvald Polívka (např. Obecní dům). Mezi nejznámější umělce tohoto slohu ve světovém měřítku patří malíři Alfons Mucha (Čech) a Gustav Klimt (Rakušan). Za zmínku také rozhodně stojí slovenský architekt a básník dřeva Dušan Jurkovič, jenž tvořil převážně ve stylu tzv. lidové secese (např. v roce 2014 požárem cela zničená chata Libušín na Poustevnách nebo lázeňské domy a kolonáda v Luhačovicích).