SLOHY & STYLY: Realismus

27.08.2021

Jak možná již vyplynulo z předchozích dvou podkapitol, 19. století nebylo stoletím jediného uměleckého stylu, jako tomu bylo u období předešlých. Po jeho první polovině, kdy spolu sváděly boj klasicismus s romantismem, a zároveň po revolučním roce 1848, která otřásl celou Evropou, se pozornost lidí obrací k přítomnosti, k pokroku a ke skutečnému. To je také slovo, které dalo název celému stylu, neboť ten je odvozen z latinského slova realis, jehož význam je skutečný. Realistické tendence v umění je ovšem možné pozorovat v mnoha historických obdobích, počínaje římským portrétem, přes realismus nizozemského malířství během 17. století, až po ideologicky pokřivené formy fašistického a socialistického realismu. Podstatou realismu je snaha o objektivitu a uchopení reality věrně a pravdivě, bez jejího fantazijního zkreslení. Výrazně se např. mění témata, ve kterých mizí náboženské motivy a bájesloví, ale objevují se motivy z průmyslu nebo i oborů manuální práce případně prostředí hospod a nevěstinců. V architektuře stále převládá historismus a železné konstrukce se stávají stále častějším prvkem staveb. Representanty tohoto stylu jsou v ČR Petřínská rozhledna a lanovka na Petřín nebo Průmyslový palác.