SLOHY & STYLY: Klasicismus

27.08.2021

Název tohoto slohu pohází z latinského slova classicus, jehož význam je vynikající a sloh  samotný vznikl ve Franci ve druhé polovině 17. století během vlády krále Slunce - Ludvíka XIV. Klasicismus opouští barokní pompéznost a přiklání se k harmonii tvarů a pravidelnosti. S tímto slohem je možné se setkat zejména v západní a jižní Evropě, ale je možné se s ním setkat také v USA (např. Kapitol ve Washingtonu). Mezi typické klasicistní znaky v architektuře patří užívání sloupu a pilastrů vycházejících z římských řádů, dvojitá okna obdélníkového tvaru s rovným nadpražím, portály s rovným nebo půlkruhovým nadpražím a fasády, které jsou ploché, geometrické a symetrické. Většinou bývaly v tomto slohu stavěny banky, vládní a administrativní budovy, divadla (např. Stavovské divadlo) nebo nemocnice. Přestože klasicistní architektura nedosahovala na území českých zemí takové četnosti a úrovně jako předchozí umělecké styly, je možné naleznout i v České republice výjimečné stavby - např. Lednicko-valtický areál (UNESCO), zámek Kačina, zahradní stavby ve Veltrusech nebo zámek Dačice.

V Praze je to pak již zmíněné Stavovské divadlo, vila Kinských (pod Petřínem), Salmovský palác nebo villa Richter.

Do klasicismu se řadí také empír (klasicistní styl ve Francii za vlády Napoleona Bonaparte) a Biedermeier (jako měšťanská podoba empíru).