Karlín - přístav a enkláva

Původní území Špitálska bylo záplavovou oblastí za městskými hradbami, kde nemělo smysl nic stavět, a tak zde byla jen pole a zahrady pražských měšťanů.

V roce 1816 byl pro toto nové příměstí, jenž dostalo jméno Karolinenthal, vytvořen urbanistický plán a započalo se s výstavbou. Když se v 70. letech 19. století začalo bořit opevnění Prahy, patřily zdejší pozemky k nejlevnějším. Právě proto - a také díky existenci zdejšího nejstaršího pražského přístavu - se tak stala čtvrť ideálním místem pro stavbu různých průmyslových objektů... 

Pojďte se s námi projít touto svébytnou pražskou čtvrtí, jejímuž vzhledu paradoxně velmi pomohly povodně v roce 2002. Dozvíte se třeba proč se původně Karlín nazýval Špitálsko a jak přišel ke svému současnému názvu, proč se jmenuje Rohanský ostrov Rohanský a proč to není ostrov, kam zmizel nejstarší přístav v Praze, kde vznikla první komunistická strana v Československu, proč byla Olympiádou v roce 1980 v Moskvě a ne v Praze, ukážeme si nejnovější sochu Davida Černého a spoustu jiných zajímavostí...

REZERVACE NUTNÁ

(V případě, že se vycházka koná a není vyprodaná, je možné zakoupit vstupenku online až do jejího začátku.)

Nejbližší termín procházky: 12. 6. (středa) od 17:30

Místo setkání: Před kostelem Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí

Délka: ± 2,5 hodiny

Cena: 250 Kč / osoba (snížená*: 170 Kč / osoba)

Průvodce: Kristian ;-)

Maximální počet účastníků: 16 osob

Co se uvidí: Kostel svatého Cyrila a Metoděje, bývalou hřbitovní kapli, několik bývalých továren, nádhernou secesní školu, hostinec, kde byla založené komunistická strana, a určitě ještě víc...

* Senior 65+, držitelé průkazů ISIC a TP.