Blog

Na procházkách a prohlídkách není často prostor na vše, co bych chtěl (nebo měl) říct a často se od něčeho odvede řeč a na něco se zapomene a taky opakování je matka moudrosti a tak. Proto jsem se rozhodl udělat zde takový blog, kde budu psát o architektonických stylech, budovách, architektech a o Praze a možná i o jiných věcech. Bude to takový můj deníček při samostudiu a třeba se vám bude hodit...


Jedno z míst, na které jsem si v poslední době dělal přípravu a kterým jsem provázel, je Martinický palác. Ačkoliv obsahuje prvky barokní přestavby, patří mezi nejkrásnější renesanční stavby 2. poloviny 16. století na území Prahy. Palác bohužel není veřejnosti běžně přístupný, a tak možná uvítáte takový malý exkurz do některých částí jeho interiéru...

Přestože vznikla gotika ve 2. polovině 12. století ve Francii, je její název, který vznikl až později během renesance, odvozen od germánských Gótů, kterým se mylně připisovaly zásluhy za její vznik. Tento styl dominoval v Evropě až do 16. století.

Během svých procházek jsem zjistil, že spousta klientů stále ještě nepozná jednotlivá slohová období, a tak jsem se rozhodl udělat malý seriál o tom, jak jednotlivé slohy a styly vypadají, co je pro ně typické a které budovy v nich jsou postavené.

Renesance, která vznikla ve Florencii počátkem 15. století, se do českých zemí dostala až na jeho konci a usadila se zde až do první třetiny 17. století. Její název znamená znovuzrození a je návratem k ideálům antiky a ke člověku, je jím tedy snadněji uchopitelná a tvarově čitelnější, a tím se výrazně odklání od gotiky. Za jejího otce a zakladatele...

Tento umělecký styl má mnoho odlišných jmen - Art nouveau (ve frankofonních a anglofonních zemích), Jugendstil (v Německu) nebo v Rakousku užívaný název Sezession (z latinského secessio, což znamená odštěpení), který se počeštil na secesi.

Jak možná již vyplynulo z předchozích dvou podkapitol, 19. století nebylo stoletím jediného uměleckého stylu, jako tomu bylo u období předešlých. Po jeho první polovině, kdy spolu sváděly boj klasicismus s romantismem, a zároveň po revolučním roce 1848, která otřásl celou Evropou, se pozornost lidí obrací k přítomnosti, k pokroku a ke skutečnému....

Ačkoliv se tento styl vyvíjel paralelně s klasicismem, byly ideály a hodnoty obou slohů zcela protikladné. Na rozdíl od klasicismu a jeho racionálního uvažování dominovaly v romantismu emoce. Romantismus jako samostatný architektonický sloh de facto neexistuje, oživil ale slohový projev jednotlivých středověkých slohů.

Název tohoto slohu pohází z latinského slova classicus, jehož význam je vynikající a sloh samotný vznikl ve Franci ve druhé polovině 17. století během vlády krále Slunce - Ludvíka XIV. Klasicismus opouští barokní pompéznost a přiklání se k harmonii tvarů a pravidelnosti. S tímto slohem je možné se setkat zejména v západní a jižní Evropě, ale je...

Baroko se na konci 16. století zrodilo v Itálii a ve 2. polovině 17. století už dominovalo takřka po celé Evropě.